Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió phong thủy C1143

Chuông gió phong thủy C1143

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy ống kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm + Khối lượng: 120g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông […]

Giá: 408,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống xanh C1138

Chuông gió 5 ống xanh C1138

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 ống kim loại màu xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 60cm + Khối lượng: 120g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách […]

Giá: 408,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1126

Chuông gió phong thủy C1126

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại trắng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1110

Chuông gió phong thủy C1110

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 20 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 30cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở […]

Giá: 1,388,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1101

Chuông gió phong thủy C1101

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 200G + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở hướng […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1147

Chuông gió phong thủy C1147

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1142

Chuông gió phong thủy C1142

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy nhiều thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 75cm + Khối lượng: 550g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 1,938,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1134

Chuông gió phong thủy C1134

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy nhiều thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 980,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1131

Chuông gió phong thủy C1131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 4 thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1130

Chuông gió phong thủy C1130

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 80cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 thanh C1129

Chuông gió 5 thanh C1129

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 327,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1122

Chuông gió phong thủy C1122

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy thanh kim loại trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 75cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1121

Chuông gió phong thủy C1121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 4 thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 30cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1118

Chuông gió phong thủy C1118

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 53cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1124

Chuông gió phong thủy C1124

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở […]

Giá: 572,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1106

Chuông gió phong thủy C1106

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 chuông đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 45cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo […]

Giá: 980,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C073

Chuông gió mẫu C073

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy ống nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 80cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió phong thủy C1141

Chuông gió phong thủy C1141

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống trắng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 20cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở hướng Tây, […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 10 của 11« Đầu...7891011

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online