Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió 8 ống may mắn CG1252-17

Chuông gió 8 ống may mắn CG1252-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống nhôm màu trắng nhỏ, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 15cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống nhôm vàng CG1250-17

Chuông gió 5 ống nhôm vàng CG1250-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm màu vàng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 22cm-28cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 708,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 chuông đồng may mắn CG1249-17

Chuông gió 5 chuông đồng may mắn CG1249-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng (kết hình cá heo), bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 37cm. + Khối lượng: 200gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 1,060,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió ngôi nhà 4 ống trắng CG1247

Chuông gió ngôi nhà 4 ống trắng CG1247

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió ngôi nhà 4 ống nhôm màu trắng nhỏ, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 9cm – 12cm. + Khối lượng: 75gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu […]

Giá: 355,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió ngôi nhà 4 ống trắng CG1246

Chuông gió ngôi nhà 4 ống trắng CG1246

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió ngôi nhà 4 ống nhôm màu trắng nhỏ, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 9cm – 12cm. + Khối lượng: 75gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu […]

Giá: 355,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 4 ống bát quái CG1245

Chuông gió 4 ống bát quái CG1245

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm màu trắng (hình bát quái), bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 24cm – 30cm. + Khối lượng: 200gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhôm trắng CG1243

Chuông gió 6 ống nhôm trắng CG1243

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 28cm – 37cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 663,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống nhôm đen CG1242-17

Chuông gió 5 ống nhôm đen CG1242-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm màu đen, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 18cm – 22cm. + Khối lượng: 100gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ CG1241

Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ CG1241

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng nhỏ (hình con dơi), bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 10cm – 15cm. + Khối lượng: 100gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ CG1240-17

Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ CG1240-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng nhỏ (hình cá heo), bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 10cm – 15cm. + Khối lượng: 100gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhôm trắng CG1238

Chuông gió 6 ống nhôm trắng CG1238

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 15cm – 20cm. + Khối lượng: 100gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 chuông đồng CG1237

Chuông gió 5 chuông đồng CG1237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông màu vàng, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 50cm. + Khối lượng: 200gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 9 chuông đồng CG1236-17

Chuông gió 9 chuông đồng CG1236-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió chim khách và 9 chuông bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 55cm. + Khối lượng: 450gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 2,164,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 4 ống nhôm trắng CG1234-17

Chuông gió 4 ống nhôm trắng CG1234-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm màu trắng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 24cm – 30cm. + Khối lượng: 255gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 chuông ngũ hành CG1232-17

Chuông gió 5 chuông ngũ hành CG1232-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông màu vàng, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 50cm. + Khối lượng: 200gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 1,215,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 chuông ngũ hành CG1231

Chuông gió 6 chuông ngũ hành CG1231

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 chuông màu vàng, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 46cm. + Khối lượng: 160gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 1,436,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống màu trắng CG1223-17

Chuông gió 6 ống màu trắng CG1223-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 26cm – 36cm. + Khối lượng: 152gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 575,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió hồ lô gỗ 6 chuông CG1220

Chuông gió hồ lô gỗ 6 chuông CG1220

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió hồ lô gỗ 6 chuông, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 60cm. + Khối lượng: 185gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 1,436,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 2 của 1112345...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online