Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió 1 quả chuông CG1259-1

Chuông gió 1 quả chuông CG1259-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình con voi (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 30cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 442,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 1 quả chuông CG1259

Chuông gió 1 quả chuông CG1259

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình hai tỳ hưu (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 30cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 442,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống CG1257

Chuông gió 5 ống CG1257

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm, nhiều chuông tiền (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 41cm + Khối lượng : 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhỏ CG1255

Chuông gió 6 ống nhỏ CG1255

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 49cm + Khối lượng : 110gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 442,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 4 ống CG1254

Chuông gió 4 ống CG1254

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm, hình cá chép (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng : 60gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống nhỏ CG1252

Chuông gió 5 ống nhỏ CG1252

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 16 ống nhỏ CG1251-1

Chuông gió 16 ống nhỏ CG1251-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 16 ống nhỏ CG1251

Chuông gió 16 ống nhỏ CG1251

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống CG1250

Chuông gió 5 ống CG1250

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm màu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 70gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 708,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 4 ống nhôm CG1249

Chuông gió 4 ống nhôm CG1249

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 250gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 1,060,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 8 ống CG1248

Chuông gió 8 ống CG1248

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 350gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 8 ống nhỏ CG1247

Chuông gió 8 ống nhỏ CG1247

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thuyền buồm 8 ống nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 355,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống CG1244

Chuông gió 6 ống CG1244

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm dài (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 90cm + Khối lượng : 300gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 995,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống nhỏ CG1242

Chuông gió 5 ống nhỏ CG1242

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ, màu xanh vàng hình bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 35cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống nhỏ CG1240

Chuông gió 5 ống nhỏ CG1240

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ, màu xanh dương (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 35cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống CG1239

Chuông gió 6 ống CG1239

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm, màu vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 250gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 663,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống CG1237

Chuông gió 6 ống CG1237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm, có đồng tiền lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 32 thanh lớn CG1236

Chuông gió 32 thanh lớn CG1236

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 32 ống nhôm lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 55.5cm + Khối lượng : 550gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, […]

Giá: 2,165,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 5 của 11« Đầu...34567...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online