Thạch Anh Tóc

Chuỗi t/a tóc đen S1109-2261

Chuỗi t/a tóc đen S1109-2261

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 18 bi. + Khối lượng: 38g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng: […]

Giá: 2,261,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi t/a tóc đen S1109-2142

Chuỗi t/a tóc đen S1109-2142

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn vừa, 19 bi. + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử […]

Giá: 2,142,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi t/a tóc đen S1109-1130

Chuỗi t/a tóc đen S1109-1130

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 22 bi. + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng: […]

Giá: 1,130,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi t/a tóc đen S1116-2279

Chuỗi t/a tóc đen S1116-2279

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 17 bi + Khối lượng: 43g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ […]

Giá: 2,279,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi t/a tóc vàng S1120-1219

Chuỗi t/a tóc vàng S1120-1219

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ vừa, 22 bi. + Khối lượng: 23g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài… + Cách sử dụng: […]

Giá: 1,219,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh xanh S1102-3689

Chuỗi thạch anh xanh S1102-3689

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 15 viên. + Khối lượng: 62g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + Cách sử dụng: […]

Giá: 3,689,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh xanh S1102-2737

Chuỗi thạch anh xanh S1102-2737

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn vừa, 17 viên. + Khối lượng: 46g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + Cách sử […]

Giá: 2,737,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh xanh S1102-2380

Chuỗi thạch anh xanh S1102-2380

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn vừa, 18 viên. + Khối lượng: 40g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + Cách sử […]

Giá: 2,380,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-892

Chuỗi thạch anh tóc S1103-892

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 26 bi. + Khối lượng: 15g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 892,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-833

Chuỗi thạch anh tóc S1103-833

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 26 bi. + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 833,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-655

Chuỗi thạch anh tóc S1103-655

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 28 bi. + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 655,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-2083

Chuỗi thạch anh tóc S1103-2083

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 17 bi. + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút […]

Giá: 2,083,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-1785

Chuỗi thạch anh tóc S1103-1785

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi. + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 1,785,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-1666

Chuỗi thạch anh tóc S1103-1666

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi. + Khối lượng: 28g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 1,666,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc S1103-1369

Chuỗi thạch anh tóc S1103-1369

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 20 bi. + Khối lượng: 23g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 1,369,000 VNĐ  Đặt mua
Vòng thạch anh tóc xanh S991-2261

Vòng thạch anh tóc xanh S991-2261

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 18 bi. + Khối lượng: 38g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, […]

Giá: 2,261,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S988-2673

Chuỗi thạch anh tóc đen S988-2673

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc tiên đen đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 16 bi. + Khối lượng: 54g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng: […]

Giá: 2,673,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh xanh S1102-5772

Chuỗi thạch anh xanh S1102-5772

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, thích hợp tay nam. + Khối lượng: 97g + Ý nghĩa: loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + Cách sử dụng: trang sức vòng […]

Giá: 5,772,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 11 của 12« Đầu...89101112

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online