Thạch Anh Tóc

Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ A+ Urugruay 18 hạt S6228-2174

Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ A+ Urugruay 18 hạt S6228-2174

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ A+ (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi bi tròn 10 li, 18 hạt + Khối lượng: 34.5 gr + Ý nghĩa: Với các bao thể hematit và lepidocrorit, thạch anh tóc đồng đỏ dùng cho các bạn gái có thể chất […]

Giá: 2,174,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay S6226-S3-3509

Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay S6226-S3-3509

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa 10 li, 18 hạt. + Khối lượng: 35.8g + Ý nghĩa: Thạch anh tóc vàng là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho […]

Giá: 3,509,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc Uruguay nhiều màu 18 hạt S6230-2694

Chuỗi thạch anh tóc Uruguay nhiều màu 18 hạt S6230-2694

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh tóc Uruguay nhiều màu, 18 hạt (tại Việt Nam). + Kích thước : 14 li, 18 bi + Khối lượng: 48.1gr + Ý nghĩa: Giúp bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện […]

Giá: 2,694,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay 18 hạt S6226-1399

Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay 18 hạt S6226-1399

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh tóc vàng Uruguay 18 hạt (tại Việt Nam). + Kích thước : bi vừa, 18 bi + Khối lượng: 36.8gr + Ý nghĩa: Đá thạch anh vàng giúp bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của […]

Giá: 1,399,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay 16 hạt S6226-5126

Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay 16 hạt S6226-5126

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh tóc vàng Uruguay 16 hạt (tại Việt Nam). + Kích thước : bi lớn, 16 bi + Khối lượng: 52.3gr + Ý nghĩa: Đá thạch anh vàng giúp bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của […]

Giá: 5,126,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1872

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1872

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.8cm x 2.3cm + Khối lượng: 15.6g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon. + Cách sử […]

Giá: 1,872,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1032

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1032

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.5cm x 2cm + Khối lượng: 18.6g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon. + Cách sử […]

Giá: 1,032,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1152

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.8cm x 2.2cm + Khối lượng: 9.6g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon. + Cách sử […]

Giá: 1,152,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1392

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1392

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 2cm + Khối lượng: 11.6g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon. + Cách sử dụng: trang sức […]

Giá: 1,392,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1596

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1596

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 3cm – 2cm + Khối lượng: 13.3g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon. + Cách sử […]

Giá: 1,596,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-11823

Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-11823

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 13 bi. + Khối lượng: 112.6g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 11,823,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-1581

Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-1581

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 25 bi. + Khối lượng: 15.1g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 1,581,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-1250

Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-1250

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 29 bi. + Khối lượng: 11.9g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 1,250,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-1386

Chuỗi thạch anh tóc đen S6120-1386

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 28 bi. + Khối lượng: 13.2g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 1,386,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6119-675

Chuỗi thạch anh tóc đen S6119-675

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 24 bi. + Khối lượng: 17.3g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 675,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6119-554

Chuỗi thạch anh tóc đen S6119-554

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 26 bi. + Khối lượng: 14.2g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 554,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6118-1134

Chuỗi thạch anh tóc đen S6118-1134

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 19 bi. + Khối lượng: 31.9g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 1,134,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đen S6118-976

Chuỗi thạch anh tóc đen S6118-976

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 19 bi. + Khối lượng: 27.1g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe. Hợp mệnh Mộc, Thủy, […]

Giá: 976,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 2 của 1212345...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online