Thạch Anh Tóc

Thạch anh tóc vàng S866-4200

Thạch anh tóc vàng S866-4200

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng hình giọt nước (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 6cm x 3cm + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách […]

Giá: 4,200,000 VNĐ  Đặt mua
Thạch anh tóc vàng S866-1212

Thạch anh tóc vàng S866-1212

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng hình giọt nước (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.5cm x 2.1cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách […]

Giá: 1,212,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi T/A tóc đen S2055-390

Chuỗi T/A tóc đen S2055-390

+ Chất liệu và hoàn thiện : Vòng thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước : 29 bi, bi nhỏ + Khối lượng : 10g + Ý nghĩa : Bổ trợ về sức khỏe, giúp ngủ ngon, giảm mệt mỏi, mang lại may mắn, giúp công việc suôn sẻ… + Cách […]

Giá: 390,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh hồng ưu linh S2058-1239

Chuỗi thạch anh hồng ưu linh S2058-1239

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng ưu linh, vân hồng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi + Khối lượng: 29.5g + Ý nghĩa: may mắn về tình duyên, cải thiện các mối quan hệ, thu hút năng lượng dương, tạo sinh […]

Giá: 1,239,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh hồng ưu linh S2058-1281

Chuỗi thạch anh hồng ưu linh S2058-1281

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng ưu linh, vân hồng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi + Khối lượng: 30.5g + Ý nghĩa: may mắn về tình duyên, cải thiện các mối quan hệ, thu hút năng lượng dương, tạo sinh […]

Giá: 1,281,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đồng S2053-1700

Chuỗi thạch anh tóc đồng S2053-1700

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Thạch anh tóc đồng đỏ Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 19 bi + Khối lượng: 27g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, công việc suôn sẻ hơn. […]

Giá: 1,700,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-3931

Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-3931

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 14 bi. + Khối lượng: 70.2g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt… […]

Giá: 3,931,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-3657

Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-3657

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 15 bi. + Khối lượng: 65.3g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt… […]

Giá: 3,657,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-3046

Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-3046

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 16 bi. + Khối lượng: 54.4g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 3,046,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-2985

Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-2985

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 16 bi. + Khối lượng: 53.3g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 2,985,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-2957

Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-2957

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 16 bi. + Khối lượng: 52.8g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí […]

Giá: 2,957,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-1333

Chuỗi thạch anh tóc vàng S2054-1333

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 20 bi. + Khối lượng: 23.8g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt… […]

Giá: 1,333,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-2918

Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-2918

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 16 bi. + Khối lượng: 52.1g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, […]

Giá: 2,918,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-2084

Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-2084

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 17 bi. + Khối lượng: 37.2g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ […]

Giá: 2,084,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-1938

Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-1938

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 18 bi. + Khối lượng: 34.6g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ […]

Giá: 1,938,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-1692

Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-1692

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 18 bi. + Khối lượng: 30.2g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ […]

Giá: 1,692,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-874

Chuỗi thạch anh tóc xanh S2049-874

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 24 bi. + Khối lượng: 15.6g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ […]

Giá: 874,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc xanh S2062-3581

Chuỗi thạch anh tóc xanh S2062-3581

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 17 bi. + Khối lượng: 37.3g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, […]

Giá: 3,581,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 5 của 12« Đầu...34567...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online