Phật, Phật Di Lặc

Mặt phật thạch anh trắng S5025

Mặt phật thạch anh trắng S5025

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2cm x 3cm + Khối lượng: 5.6g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, nạp phước nạp tài. Hợp với mệnh Kim, Thủy, Hỏa. + Cách sử dụng: […]

Giá: 1,186,000 VNĐ  Đặt mua
Phật A Di Đà S1134-8

Phật A Di Đà S1134-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chó (Tuất), con heo (tuổi Hẹo) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Phật A Di Đà bổ trợ cho người tuổi […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Bất Động Minh Vương S1134-7

Phật Bất Động Minh Vương S1134-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con gà (Dậu), đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những người sinh […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Như Lai Đại Nhật S1134-6

Phật Như Lai Đại Nhật S1134-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con dê (tuổi Mùi), tuổi khỉ (tuổi Thân) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Đại Thế Chí Bồ Tát S1134-5

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát S1134-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con ngựa (tuổi Ngọ), đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Ngọ tượng […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Phổ Hiền Bồ Tát S1134-4

Phật Phổ Hiền Bồ Tát S1134-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con rồng (tuổi Thìn), tuổi rắn (tuổi Tỵ) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Văn Thù Bồ Tát S1134-3

Phật Văn Thù Bồ Tát S1134-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con mèo (tuổi Mẹo), đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mẹo biểu tượng […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Hư Không Tạng Bồ Tát S1134-2

Phật Hư Không Tạng Bồ Tát S1134-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con trâu (tuổi Sửu), con cọp (tuổi Dần) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn S1134-1

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn S1134-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chuột (tuổi Tý) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Tý […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Tỵ) S5069-6

Phật bản mệnh (tuổi Tỵ) S5069-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2.5cm x 0.8cm. + Khối lượng: 18gr. + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Tỵ là Phổ Hiền Bồ tát là đại diện cho tất cả các Bồ […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Thìn) S5069-5

Phật bản mệnh (tuổi Thìn) S5069-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2.5cm x 0.8cm. + Khối lượng: 18gr. + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Thìn là Phổ Hiền Bồ tát, là đại diện cho tất cả các Bồ […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Mão) S5069-4

Phật bản mệnh (tuổi Mão) S5069-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2.5cm x 0.8cm. + Khối lượng: 18gr. + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Mão là Văn Thù Bồ Tát biểu tượng cho bình an, che chở bảo […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Dần) S5069-3

Phật bản mệnh (tuổi Dần) S5069-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2.5cm x 0.8cm. + Khối lượng: 18gr. + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Dần là Hư Không Tạng Bồ tát có trí tuệ cao siêu, mang sức […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Sửu) S5069-2

Phật bản mệnh (tuổi Sửu) S5069-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2.5cm x 0.8cm. + Khối lượng: 18gr. + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Sửu là Hư Không Tạng Bồ tát có trí tuệ cao siêu, mang sức […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Tý) S5069-1

Phật bản mệnh (tuổi Tý) S5069-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2.5cm x 0.8cm. + Khối lượng: 18gr. + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Tý là Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát nổi tiếng với hình tượng nghìn […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Hợi) S5068-12

Phật bản mệnh (tuổi Hợi) S5068-12

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Hợi là Phật A Di Đà cư trú tại thế […]

Giá: 990,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Tuất) S5068-11

Phật bản mệnh (tuổi Tuất) S5068-11

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Tuất là Phật A Di Đà cư trú tại thế […]

Giá: 990,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh (tuổi Dậu) S5068-10

Phật bản mệnh (tuổi Dậu) S5068-10

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Dậu là Bất Động Minh Vương, những người sinh năm […]

Giá: 990,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 10 của 19« Đầu...89101112...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online