Quả Cầu, Đĩa Thất Tinh

Quả cầu đá Hồng Vân M192-3160

Quả cầu đá Hồng Vân M192-3160

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hồng Vân (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 9cm + Khối lượng : 1.15kg + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong […]

Giá: 3,160,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hoa Mộc M193-1828

Quả cầu đá Hoa Mộc M193-1828

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hoa Mộc (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.2cm + Khối lượng: 538gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 1,828,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hoa Mộc M193-2046

Quả cầu đá Hoa Mộc M193-2046

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hoa Mộc (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.5cm + Khối lượng: 672,9gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 2,046,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hồng Vân M194-2497

Quả cầu đá Hồng Vân M194-2497

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hồng Vân (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.8cm + Khối lượng: 655,2gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 2,497,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hồng Vân M194-2171

Quả cầu đá Hồng Vân M194-2171

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hồng Vân (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.3cm + Khối lượng: 569gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 2,171,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hồng Vân M194-2353

Quả cầu đá Hồng Vân M194-2353

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hồng Vân (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.5cm + Khối lượng: 617,3gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 2,353,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hồng Vân M194-1914

Quả cầu đá Hồng Vân M194-1914

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hồng Vân (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7cm + Khối lượng: 501gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 1,914,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hồng Vân M194-1998

Quả cầu đá Hồng Vân M194-1998

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hồng Vân (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.2cm + Khối lượng: 523,3gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 1,998,000 VNĐ  Đặt mua
Cầu thạch anh trắng QC210-2450

Cầu thạch anh trắng QC210-2450

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh trắng tinh thể (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.2cm + Khối lượng: 518g + Ý nghĩa: Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, biểu tượng của công việc thuận lợi, suôn sẻ, tăng cường sinh […]

Giá: 2,450,000 VNĐ  Đặt mua
Cầu thạch anh trắng QC210-2056

Cầu thạch anh trắng QC210-2056

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh trắng tinh thể (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.7cm + Khối lượng: 434g + Ý nghĩa: Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, biểu tượng của công việc thuận lợi, suôn sẻ, tăng cường sinh […]

Giá: 2,056,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-575

Quả cầu ngọc đông linh QC202-575

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 4.7cm + Khối lượng : 170gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 575,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-963

Quả cầu ngọc đông linh QC202-963

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 5.9cm + Khối lượng : 289gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 963,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-918

Quả cầu ngọc đông linh QC202-918

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 5.5cm + Khối lượng : 275gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 918,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-957

Quả cầu ngọc đông linh QC202-957

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 5.7cm + Khối lượng : 287gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 957,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-1345

Quả cầu ngọc đông linh QC202-1345

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 6.4cm + Khối lượng : 406gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 1,345,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-1700

Quả cầu ngọc đông linh QC202-1700

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 7cm + Khối lượng : 575gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 1,700,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-1949

Quả cầu ngọc đông linh QC202-1949

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 7.7cm + Khối lượng : 591gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 1,949,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu ngọc đông linh QC202-1926

Quả cầu ngọc đông linh QC202-1926

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (đường kính) : 7.6cm + Khối lượng : 584gr + Ý nghĩa: Là loại đá của may mắn và cơ hội, giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu […]

Giá: 1,926,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 10 của 26« Đầu...89101112...20...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online