Quả Cầu, Đĩa Thất Tinh

Trụ thạch anh trắng H052-3-404

Trụ thạch anh trắng H052-3-404

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.5cm x 9cm + Khối lượng: 76.1g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 404,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-390

Trụ thạch anh trắng H052-3-390

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.7cm x 8.1cm + Khối lượng: 73.6g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 390,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-330

Trụ thạch anh trắng H052-3-330

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.6cm x 8.2cm + Khối lượng: 62.3g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 330,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-300

Trụ thạch anh trắng H052-3-300

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.4cm x 8.7cm + Khối lượng: 56.5g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 300,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-298

Trụ thạch anh trắng H052-3-298

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.8cm x 7.2cm + Khối lượng: 56.1g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 298,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-325

Trụ thạch anh trắng H052-3-325

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.9cm x 6.6cm + Khối lượng: 61.2g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 325,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-260

Trụ thạch anh trắng H052-3-260

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.8cm x 6cm + Khối lượng: 48.9g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 260,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-172

Trụ thạch anh trắng H052-3-172

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2cm x 5.6cm + Khối lượng: 32.3g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 172,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-398

Trụ thạch anh trắng H052-3-398

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.8cm x 7.2cm + Khối lượng: 75.1g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-324

Trụ thạch anh trắng H052-3-324

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.8cm x 6.5cm + Khối lượng: 61.1g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 324,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-329

Trụ thạch anh trắng H052-3-329

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 3.2cm x 5.2cm + Khối lượng: 62gr + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 329,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-298

Trụ thạch anh trắng H052-3-298

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.6cm x 6.3cm + Khối lượng: 56.2gr + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 298,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-182

Trụ thạch anh trắng H052-3-182

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.5cm x 4.7cm + Khối lượng: 34.3gr + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 182,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-136

Trụ thạch anh trắng H052-3-136

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 2.4cm x 3.5cm + Khối lượng: 25.6gr + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 136,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-824

Trụ thạch anh trắng H052-3-824

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 4.2cm x 8.7cm + Khối lượng: 155.2gr + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 824,000 VNĐ  Đặt mua
Trụ thạch anh trắng H052-3-1544

Trụ thạch anh trắng H052-3-1544

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 5cm x 9cm + Khối lượng: 291gr + Ý nghĩa: biểu tượng công việc trụ vững, thăng tiến. Khắc phục tình trạng căng thẳng thần kinh và hậu quả của stress, trợ giúp cho […]

Giá: 1,544,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá Hoa Mộc M193-2865

Quả cầu đá Hoa Mộc M193-2865

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hoa Mộc (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8.6cm + Khối lượng: 846.8gr + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối […]

Giá: 2,865,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu thạch anh đen M187-1411

Quả cầu thạch anh đen M187-1411

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.4cm + Khối lượng: 341gr + Ý nghĩa: Là một lá chắn bảo vệ, trợ giúp cho công việc giao tiếp, giảm đi sự bất hòa, sự giận dữ, sự nóng vội, nỗi sợ hãi […]

Giá: 1,411,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 5 của 26« Đầu...34567...1020...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online