Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió kỳ lân 5 chum đồng CG1203

Chuông gió kỳ lân 5 chum đồng CG1203

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió kỳ lân kết hợp 5 chuông bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 48cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 1,215,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 9 chum đồng CG1225-17

Chuông gió 9 chum đồng CG1225-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió chim khách và 9 chuông bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 55cm. + Khối lượng: 450gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 2,164,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 10 chum đồng + rùa CG1205-17

Chuông gió 10 chum đồng + rùa CG1205-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió quy phong thủy và 10 chum bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 60cm. + Khối lượng: 700gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 2,650,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió ống đồng chim khách CG1202-17

Chuông gió ống đồng chim khách CG1202-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió chim khách và 9 chuông bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 60cm. + Khối lượng: 500gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 1,943,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió thuyền buồm 6 chuông CG1233-17

Chuông gió thuyền buồm 6 chuông CG1233-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thuyền buồm 6 chuông, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 60cm. + Khối lượng: 250gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhôm CG1230-17

Chuông gió 6 ống nhôm CG1230-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống bằng nhôm nguyên chất, màu vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 11.5cm -14cm. + Khối lượng: 100gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 332,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 20 ống ngũ hành CG1229-17

Chuông gió 20 ống ngũ hành CG1229-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 20 ống ngũ hành bằng nhôm nguyên chất, màu vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 11cm -27cm. + Khối lượng: 250gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 1,546,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 8 ống nhôm CG1228-17

Chuông gió 8 ống nhôm CG1228-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống bằng nhôm nguyên chất, màu vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 18cm -20cm. + Khối lượng: 220gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 773,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống màu trắng CG1227-17

Chuông gió 6 ống màu trắng CG1227-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 40cm -60cm. + Khối lượng: 210gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 885,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió nhôm 6 ống  CG1226-17

Chuông gió nhôm 6 ống CG1226-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài ống): 27cm – 36cm. + Khối lượng: 300gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 1,215,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 4 ống nhôm Lucky CG1224-17

Chuông gió 4 ống nhôm Lucky CG1224-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió4 ống nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 16cm – 22cm. + Khối lượng: 120gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió nhôm 4 thanh chữ phước CG1221-17

Chuông gió nhôm 4 thanh chữ phước CG1221-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 24cm – 30cm. + Khối lượng: 250gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió hồ lô chum đồng có lá CG1219-17

Chuông gió hồ lô chum đồng có lá CG1219-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió hồ lô chum bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 67cm. + Khối lượng: 350gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 2,650,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 12 ống nhôm vàng CG1215-17

Chuông gió 12 ống nhôm vàng CG1215-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 ống nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài ống): 10.5cm – 15cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió hồ lô 12 chum đồng CG1213-17

Chuông gió hồ lô 12 chum đồng CG1213-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió hồ lô 12 chum bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 43cm. + Khối lượng: 350gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 2,650,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió nhôm 4 thanh trắng CG1212-17

Chuông gió nhôm 4 thanh trắng CG1212-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài ồng): 16cm – 22.5cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng 5 chum hình trái tim CG1210-17

Chuông gió đồng 5 chum hình trái tim CG1210-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chum bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 50cm. + Khối lượng: 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 1,215,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng 12 chum mái đình CG1207-17

Chuông gió đồng 12 chum mái đình CG1207-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 chum bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 36cm. + Khối lượng: 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 1,502,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 3 của 1112345...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online