Thuyền Buồm, Thuyền Rồng

Thuyền buồm rồng xanh lớn C185A

Thuyền buồm rồng xanh lớn C185A

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng trên đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 17cm x 45.5cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – biểu tượng của doanh nhân, thành công trong […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm đầu rồng sa kim K093M

Thuyền buồm đầu rồng sa kim K093M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng trên đế gỗ, hàng bột đá sa kim cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 38cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Tài Vận Hanh Thông – biểu tượng của doanh nhân, thành công […]

Giá: 3,465,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm đầu rồng K167M

Thuyền buồm đầu rồng K167M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng nhỏ bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 7cm x 27cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thủy – biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công […]

Giá: 867,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm đầu rồng GM130

Thuyền buồm đầu rồng GM130

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng nhỏ đá tự nhiên, đá lam ngọc xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 7cm x 27cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công việc ổn định, […]

Giá: 1,470,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm đồng nhỏ D238

Thuyền buồm đồng nhỏ D238

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng nhỏ, đồng nguyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 4cm x 12.5cm + Khối lượng: 300gr + Ý nghĩa: biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công việc ổn định, vững chắc, thuận lợi, suôn […]

Giá: 979,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm đồng lớn D237

Thuyền buồm đồng lớn D237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng lớn, đồng nguyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 5cm x 19cm + Khối lượng: 700g + Ý nghĩa: biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công việc ổn định, vững chắc, thuận lợi, suôn […]

Giá: 2,389,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm cam xanh lớn H445G

Thuyền buồm cam xanh lớn H445G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng cam lớn, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 22cm x 60cm. + Khối lượng: 5 kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn […]

Giá: 5,880,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm xanh vân mây K092M

Thuyền buồm xanh vân mây K092M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng xanh vân mây, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 17cm x 36cm + Khối lượng: 5.3kg + Ý nghĩa: Tài Vận Hanh Thông – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn […]

Giá: 3,465,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm xanh lớn K164M

Thuyền buồm xanh lớn K164M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm xanh lớn trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 17cm x 40cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn […]

Giá: 3,658,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm vàng nhỏ K166M

Thuyền buồm vàng nhỏ K166M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm vàng trên đế thủy tinh, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 19cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công […]

Giá: 1,155,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm vàng K165M

Thuyền buồm vàng K165M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm vàng trên đế gỗ, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 11cm x 31cm + Khối lượng: 1.8 kg + Ý nghĩa: Thuận Phong Thuận Thủy – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công […]

Giá: 2,310,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền rồng sa kim lớn K095M

Thuyền rồng sa kim lớn K095M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng, bột đá sa kim (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 49cm x 16cm x 52cm + Khối lượng: 4.85 kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn thuận […]

Giá: 6,160,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền rồng cam H450G

Thuyền rồng cam H450G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng cam, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 15.5cm x 36.5cm + Khối lượng: 3.1kg + Ý nghĩa: Tài Vận Hanh Thông – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn thuận lợi […]

Giá: 2,680,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm xanh đựng bút H447G

Thuyền buồm xanh đựng bút H447G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm xanh đựng bút, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 10cm x 25.5cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn thuận lợi […]

Giá: 1,998,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền rồng lam ngọc nhỏ HM182

Thuyền rồng lam ngọc nhỏ HM182

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thuyền buồm đầu rồng đá lam ngọc nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 7.5cm x 26.5cm + Khối lượng : 1kg + Ý nghĩa : biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước lộc về […]

Giá: 2,520,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm vàng nhỏ H453G

Thuyền buồm vàng nhỏ H453G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm bột đá mạ vàng non nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Nhất Phàm phong Thuận – biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước lộc […]

Giá: 798,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm vàng H451G

Thuyền buồm vàng H451G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x 19cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước lộc về […]

Giá: 1,186,000 VNĐ  Đặt mua
Thuyền buồm rồng xanh H449G

Thuyền buồm rồng xanh H449G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng xanh bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 37cm + Khối lượng: 3.3 kg + Ý nghĩa: Tài Vận Hanh Thông – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn thuận […]

Giá: 2,680,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 3123

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online