Bắp Cải, Củ Lạc, Sâm

Bắp cải Bách Tài Như Ý đế thủy tinh LN085

Bắp cải Bách Tài Như Ý đế thủy tinh LN085

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải trên đế thủy tinh, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 4.5cm x 8cm + Khối lượng: 200gr + Ý nghĩa: Bách Tài Như Ý – theo cách đọc chữ Hán, bắp cải được đọc […]

Giá: 252,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh đế gỗ linh chi, nguyên bảo LN084

Bắp cải xanh đế gỗ linh chi, nguyên bảo LN084

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh trên đế gỗ kết hợp linh chi và kim nguyên bảo, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 6.5cm x 10cm + Khối lượng: 300gr + Ý nghĩa: Phát Tài Như Ý – theo […]

Giá: 525,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh Chiêu Tài Tấn Bảo LN083

Bắp cải xanh Chiêu Tài Tấn Bảo LN083

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh trên đế gỗ bao nguyên bảo, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11cm x 17.5cm + Khối lượng: 700gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài Tấn Bảo/ Tài Nguyên Cuồn Cuộn – theo cách […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh trên đế gỗ tỳ hưu LN082

Bắp cải xanh trên đế gỗ tỳ hưu LN082

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh đế tỳ hưu kéo bao tiền, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11cm x 17cm + Khối lượng: 700gr + Ý nghĩa: Quảng Nạp Bách Tài – theo cách đọc chữ Hán, bắp […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh đế túi vàng LN081

Bắp cải xanh đế túi vàng LN081

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh đế túi vàng trên đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 15cm x 24cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Tài Nguyên Cuồn Cuộn/ Chiêu Tài Tấn Bảo – theo cách […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải trên hủ nguyên bảo tài lộc LN080

Bắp cải trên hủ nguyên bảo tài lộc LN080

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh có xâu tiền tài lộc, kết hợp với hũ nguyên bảo may mắn, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 12cm x 21cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Bồn Tụ Bảo/ Tụ […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xâu tài lộc bên kim nguyên bảo LN079

Bắp cải xâu tài lộc bên kim nguyên bảo LN079

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh có xâu tiền tài lộc, kết hợp với thùng kim nguyên bảo may mắn, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 24cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Tấn […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh trên giỏ mẫu đơn lá sen LN078

Bắp cải xanh trên giỏ mẫu đơn lá sen LN078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh trên giỏ mẫu đơn lá sen , bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 18cm x 27.5cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Tấn Bảo (Tài Nguyên Cuồn Cuộn) – Là […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh lớn trên đế gỗ túi tiền có ngọc bội LN077

Bắp cải xanh lớn trên đế gỗ túi tiền có ngọc bội LN077

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh lớn trến đế gỗ túi tiền có ngọc bội xanh , bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 14cm x 35cm + Khối lượng: 2.6kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Tấn Bảo (Tài Nguyên […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh lớn uốn như ý trên hồ lô gỗ LN076

Bắp cải xanh lớn uốn như ý trên hồ lô gỗ LN076

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Bắp cải xanh lớn uốn như ý trên hồ lô gỗ , bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 14cm x 35cm + Khối lượng: 2.6kg + Ý nghĩa: Tụ Phước Đa Tài – Là túi càn […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh lớn uốn như ý trên củ lạc gỗ LN075

Bắp cải xanh lớn uốn như ý trên củ lạc gỗ LN075

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh lớn uốn như ý trên củ lạc gỗ , bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 17cm x 31cm + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: Sanh Tài Hữu Đạo – Là túi càn […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh lớn bên cây trái cam đế gỗ LN074

Bắp cải xanh lớn bên cây trái cam đế gỗ LN074

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh lớn bên cây trái cam đế gỗ , bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 17cm x 31cm + Khối lượng: 3.2kg + Ý nghĩa: Bách Tài Đại Cát – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh lớn bên đào tiên đỏ đế gỗ LN073

Bắp cải xanh lớn bên đào tiên đỏ đế gỗ LN073

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh lớn bên đào tiên đỏ đế gỗ , bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 20cm x 28cm + Khối lượng: 3.1kg + Ý nghĩa: Phước Thọ Vượng Tài – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh lớn bên cây hồ lô hồng đế gỗ LN072

Bắp cải xanh lớn bên cây hồ lô hồng đế gỗ LN072

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh lớn bên cây hồ lô hồng đế gỗ , bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 19cm x 31cm + Khối lượng: 3.4kg + Ý nghĩa: Đa Phước Đa Tài – Là túi càn khôn chứa […]

Giá: 4,410,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ nhỏ LN071

Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ nhỏ LN071

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ nhỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 10cm x 14.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Phát Tài – Là túi càn khôn […]

Giá: 1,470,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn LN070

Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn LN070

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 21cm x 31cm + Khối lượng: 4.1kg + Ý nghĩa: Phát Tài – Là túi càn khôn […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay LN069

Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay LN069

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 26cm x 44cm + Khối lượng: 4.9kg + Ý nghĩa: Tứ Quý Phát Tài – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 5,460,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ LN068

Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ LN068

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 22cm x 37.5cm + Khối lượng: 3.65kg + Ý nghĩa: Tứ Quý Phát Tài – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 912345...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online