Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió phong thủy ống chum đồng CG1236-18

Chuông gió phong thủy ống chum đồng CG1236-18

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió đồng dạng ống chum kết hợp mái chùa và xu bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 30cm + Khối lượng : 60gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển […]

Giá: 2,164,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng hai chuông CG1265

Chuông gió đồng hai chuông CG1265

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió đồng hai chuông, hình chim khách (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 32cm + Khối lượng : 52gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật tứ linh CG1264-8

Chuông gió đồng linh vật tứ linh CG1264-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình tư linh (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng 1 quả phật di lặc CG1264-7

Chuông gió đồng 1 quả phật di lặc CG1264-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình phật di lặc (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật 2 voi CG1264-6

Chuông gió đồng linh vật 2 voi CG1264-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình 2 voi (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật nhà voi CG1264-5

Chuông gió đồng linh vật nhà voi CG1264-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình nhà voi (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật song ngư CG1264-4

Chuông gió đồng linh vật song ngư CG1264-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình song ngư (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật 3 cá chép CG1264-3

Chuông gió đồng linh vật 3 cá chép CG1264-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình 3 cá chép (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật chim công CG1264-2

Chuông gió đồng linh vật chim công CG1264-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình chim công (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió đồng linh vật tỳ hưu CG1264-1

Chuông gió đồng linh vật tỳ hưu CG1264-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình tỳ hưu (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 490,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 12 ống đồng 2 tầng có phật di lạc CG1263-17

Chuông gió 12 ống đồng 2 tầng có phật di lạc CG1263-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phật di lạc 12 chuông đồng 2 tầng, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 50cm. + Khối lượng: 300gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những […]

Giá: 2,430,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 12 chuông 2 tầng CG1262

Chuông gió 12 chuông 2 tầng CG1262

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió chim khách 12 chuông đồng 2 tầng, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 60cm. + Khối lượng: 600gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 2,650,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 chuông đồng may mắn CG1260

Chuông gió 5 chuông đồng may mắn CG1260

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng (kết hình cá heo), bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 37cm. + Khối lượng: 200gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 10 ống nhôm vàng CG1258

Chuông gió 10 ống nhôm vàng CG1258

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 10 ống nhôm, 12 đồng xu và 3chuông, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 55cm. + Khối lượng: 200gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những […]

Giá: 885,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 4 ống nhôm trắng CG1257-17

Chuông gió 4 ống nhôm trắng CG1257-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm màu trắng (hình tròn đỏ), bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 24cm – 29.5cm. + Khối lượng: 400gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 8 ống nhôm vàng nhỏ CG1256-17

Chuông gió 8 ống nhôm vàng nhỏ CG1256-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống nhôm màu vàng nhỏ, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 11cm – 14.5cm. + Khối lượng: 150gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những […]

Giá: 398,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống nhôm may mắn CG1255-17

Chuông gió 6 ống nhôm may mắn CG1255-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 18cm – 26cm. + Khối lượng: 145gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 442,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ông nhôm trắng CG1254-17

Chuông gió 6 ông nhôm trắng CG1254-17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm màu trắng, bằng nhôm nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 26cm – 38cm. + Khối lượng: 132gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 620,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 1112345...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online