Hoa Mẫu Đơn, Cúc

Tượng ngọc đa sắc Tây Tạng  GM190-1

Tượng ngọc đa sắc Tây Tạng GM190-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hoa mẫu đơn chạm khắc tinh xảo ngọc đa sắc Tây Tạng, (Tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 4cm x 23cm. + Khối lượng: 1.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vương giả, sang trọng, sự giàu có, thịnh vượng […]

Giá: 13,227,000 VNĐ  Đặt mua
Tượng ngọc đa sắc Tây Tạng độc đáo GM190

Tượng ngọc đa sắc Tây Tạng độc đáo GM190

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tượng chim khách bên hoa mẫu đơn chạm khắc tinh xảo ngọc đa sắc Tây Tạng, có giấy kiểm định (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 6cm x 21cm. + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: loài chim báo tin vui, […]

Giá: 12,180,000 VNĐ  Đặt mua
Bụi mẫu đơn cam bên trúc xanh và kim nguyên bảo LN212

Bụi mẫu đơn cam bên trúc xanh và kim nguyên bảo LN212

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hoa mẫu đơn cam lưu ly và gốc trúc xanh ngọc có kim nguyên bảo, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 11.5cm x 29.5cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: Tài Phú Tiết Tiết […]

Giá: 2,520,000 VNĐ  Đặt mua
Cây mẫu đơn hoa đỏ bên trăng vàng và uyên ương LN211

Cây mẫu đơn hoa đỏ bên trăng vàng và uyên ương LN211

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cây hoa mẫu đơn vàng ngọc, hoa đỏ cam lưu ly bên trăng vàng và uyên ương trên đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 17cm x 35cm + Khối lượng: 3.9kg + Ý nghĩa: […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Giỏ mẫu đơn như ý long phụng LN210

Giỏ mẫu đơn như ý long phụng LN210

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hoa mẫu đơn vàng ngọc hoa đỏ, có gậy như ý hồng châu và long phụng, đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 27cm x 34cm + Khối lượng: 4.4kg + Ý nghĩa: Như […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ nhỏ LN071

Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ nhỏ LN071

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ nhỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 10cm x 14.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Phát Tài – Là túi càn khôn […]

Giá: 1,470,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn LN070

Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn LN070

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 21cm x 31cm + Khối lượng: 4.1kg + Ý nghĩa: Phát Tài – Là túi càn khôn […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay LN069

Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay LN069

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 26cm x 44cm + Khối lượng: 4.9kg + Ý nghĩa: Tứ Quý Phát Tài – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 5,460,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ LN068

Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ LN068

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 22cm x 37.5cm + Khối lượng: 3.65kg + Ý nghĩa: Tứ Quý Phát Tài – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh khủng cuốn lưu ly trên đế gỗ túi tiền LN067

Bắp cải xanh khủng cuốn lưu ly trên đế gỗ túi tiền LN067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh khủng cuốn lưu ly trên đế gỗ túi tiền, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 16cm x 40cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: Bách Tài Tụ Lai – Là túi càn khôn chứa […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh khủng có tiền trên núi mẫu đơn LN066

Bắp cải xanh khủng có tiền trên núi mẫu đơn LN066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh khủng có tiền trên núi mẫu đơn, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 25cm x 40cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý nghĩa: Phú Quý Bách Tài – Là túi càn khôn chứa đựng của […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh khủng chữ Phước trên bụi mẫu đơn đỏ LN065

Bắp cải xanh khủng chữ Phước trên bụi mẫu đơn đỏ LN065

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh khủng chữ Phước trên bụi mẫu đơn đỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 25cm x 47cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Phú Quý Tụ Tài – Là túi càn khôn chứa đựng […]

Giá: 5,460,000 VNĐ  Đặt mua
Bắp cải xanh khủng trên bụi mẫu đơn đế gỗ LN064

Bắp cải xanh khủng trên bụi mẫu đơn đế gỗ LN064

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Bắp cải xanh khủng trên bụi mẫu đơn đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 28cm x 47cm + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: Tứ Quý Phát Tài – Là túi càn khôn chứa đựng của […]

Giá: 6,930,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc đa sắc trên đế gỗ có mẫu đơn ngọc khủng LN041

Tỳ hưu ngọc đa sắc trên đế gỗ có mẫu đơn ngọc khủng LN041

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu ngọc đa sắc trên đế gỗ có mẫu đơn ngọc khủng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 54cm x 26cm x 40.5cm + Khối lượng: 9kg + Ý nghĩa: Phú Quý Bích Tà- mang lại may […]

Giá: 7,560,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc mẫu đơn nhỏ LN040

Tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc mẫu đơn nhỏ LN040

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc có mẫu đơn nhỏ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 22cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà- mang lại may mắn về […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc mẫu đơn khủng LN039

Tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc mẫu đơn khủng LN039

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc có mẫu đơn khủng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 53cm x 24cm x 37cm + Khối lượng: 8.9kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà- mang lại may mắn về […]

Giá: 6,930,000 VNĐ  Đặt mua
Mẫu đơn cặp đào tiên hồng  C198A

Mẫu đơn cặp đào tiên hồng C198A

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả đào hồng hoa mẫu đơn, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 15cm x 27cm + Khối lượng: 3.1kg + Ý nghĩa: Phước Thọ Mãn Đường – Biểu tượng của sự sung túc giàu sang, phú quý. […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Táo mẫu đơn bên bụi tre C199A

Táo mẫu đơn bên bụi tre C199A

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hoa mẫu đơn và táo bên bụi tre xanh, đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 16cm x 33cm + Khối lượng: 2.7kg + Ý nghĩa: Phú Túc Bình An – Biểu tượng của […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 1212345...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online