Thiềm Thừ Từ Bột Đá

Thần cóc bên củ sâm lưu ly LN121-1

Thần cóc bên củ sâm lưu ly LN121-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân trên củ sâm ngọc lưu ly vàng, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 17cm x 45cm + Khối lượng: 5.1kg + Ý nghĩa: Liên Niên Hữu Dư – thiềm thừ có khả năng […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng kim sa ngậm xâu vàng trên lá cải LN107

Thiềm thừ vàng kim sa ngậm xâu vàng trên lá cải LN107

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng kim sa ngậm xâu vàng trên lá cải, bột đá mạ vàng sa kim (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 600gr + Ý nghĩa: Mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc cho […]

Giá: 1,365,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc trên đống tiền vàng LN106

Thiềm thừ xanh ngọc trên đống tiền vàng LN106

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc trên đống tiền vàng đế thuỷ tinh, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8.5cm x 9.5cm + Khối lượng: 550gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả tài […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng trên đống tiền đế thủy tinh LN105

Thiềm thừ vàng trên đống tiền đế thủy tinh LN105

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng trên đống tiền vàng đế thuỷ tinh, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 9cm + Khối lượng: 500gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc cho […]

Giá: 840,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ bạch đế trên tiền vàng xoay LN104

Thiềm thừ bạch đế trên tiền vàng xoay LN104

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ bạch đế trên tiền vàng đế thuỷ tinh xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 12cm x 13cm + Khối lượng: 700gr + Ý nghĩa: Mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, trấn giữ […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đa sắc LN103

Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đa sắc LN103

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen vàng đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 16cm x 13cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 1,365,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen LN102

Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen LN102

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen vàng đế gỗ xoay, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 16cm x 13cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả […]

Giá: 1,575,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc trên bụi sen xanh LN101

Thiềm thừ xanh ngọc trên bụi sen xanh LN101

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc trên bụi sen xanh đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 13cm x 15cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 1,575,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ đỏ ngọc trên bụi sen xanh LN100

Thiềm thừ đỏ ngọc trên bụi sen xanh LN100

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đỏ ngọc trên bụi sen xanh đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 13cm x 15cm + Khối lượng: 850gr + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 1,470,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng lưu ly trên mẫu đơn lá sen LN099

Thiềm thừ vàng lưu ly trên mẫu đơn lá sen LN099

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng lưu ly trên mẫu đơn lá sen vàng đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 16cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 1,785,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn lá sen LN098

Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn lá sen LN098

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn lá sen xanh đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19cm x 16cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và nhả […]

Giá: 1,785,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc cõng bắp cải nguyên bảo LN097

Thiềm thừ xanh ngọc cõng bắp cải nguyên bảo LN097

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc cõng bắp cải xanh nguyên bảo trên đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17cm x 21cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 1,890,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trung trên đế gỗ xoay LN096

Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trung trên đế gỗ xoay LN096

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trên đế gỗ xoay túi tiền trung, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19cm x 25cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trung trên đế gỗ xoay LN095

Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trung trên đế gỗ xoay LN095

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trên đế gỗ xoay túi tiền trung, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19cm x 24cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và nhả […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên đế gỗ xoay LN094

Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên đế gỗ xoay LN094

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên đế gỗ xoay bóng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 21cm x 23cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiền – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ ngọc vàng lưu ly trên đế gỗ xoay LN093

Thiềm thừ ngọc vàng lưu ly trên đế gỗ xoay LN093

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên đế gỗ xoay bóng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 22cm x 23cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiền – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên bụi mẫu đơn LN092

Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên bụi mẫu đơn LN092

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 24cm x 21cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: Tài Vượng Tứ Quý – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay LN091

Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay LN091

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 30cm x 25cm + Khối lượng: 4.8kg + Ý nghĩa: Tài Vượng Tứ Quý – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 912345...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online