Thạch Anh Tóc

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6115-2071

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6115-2071

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 18 bi. + Khối lượng: 35.1g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt. Hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc. […]

Giá: 2,071,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S6115-1853

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6115-1853

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 19 bi. + Khối lượng: 31.4g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt. Hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc. […]

Giá: 1,853,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S6114-2668

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6114-2668

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 17 bi. + Khối lượng: 48.5g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt. Hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc. […]

Giá: 2,668,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S6114-2574

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6114-2574

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 17 bi. + Khối lượng: 46.8g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt. Hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc. […]

Giá: 2,574,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S6116-3154

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6116-3154

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 19 bi. + Khối lượng: 33.2g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt. Hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc. […]

Giá: 3,154,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S6116-1615

Chuỗi thạch anh tóc vàng S6116-1615

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 23 bi. + Khối lượng: 17g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt. Hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc. […]

Giá: 1,615,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc đồng S5104-4560

Chuỗi thạch anh tóc đồng S5104-4560

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Thạch anh tóc tiên đồng đỏ Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 18 bi + Khối lượng: 38g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, công việc suôn sẻ […]

Giá: 4,560,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S5106-6672

Chuỗi thạch anh tóc vàng S5106-6672

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 17 bi. + Khối lượng: 45.9g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt… + Cách sử dụng: trang sức […]

Giá: 6,672,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-924

Mặt thạch anh tóc vàng S866-924

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1.3cm – 2.7cm + Khối lượng: 7.7g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang […]

Giá: 924,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-720

Mặt thạch anh tóc vàng S866-720

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1cm – 2cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang […]

Giá: 720,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1476

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1476

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.1cm – 3.2cm + Khối lượng: 12.3g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang […]

Giá: 1,476,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1368

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1368

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2cm – 3cm + Khối lượng: 11.4g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang […]

Giá: 1,368,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1488

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1488

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.1cm – 2.7cm + Khối lượng: 12.4g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang […]

Giá: 1,488,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-1524

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1524

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.3cm – 2.5cm + Khối lượng: 12.7g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang […]

Giá: 1,524,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-2172

Mặt thạch anh tóc vàng S866-2172

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2cm-3.2cm + Khối lượng: 18.1g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang sức mặt […]

Giá: 2,172,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-2136

Mặt thạch anh tóc vàng S866-2136

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.6cm-2.8cm + Khối lượng: 17.8g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang sức mặt […]

Giá: 2,136,000 VNĐ  Đặt mua
Mặt thạch anh tóc vàng S866-552

Mặt thạch anh tóc vàng S866-552

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1.2cm-2.5cm + Khối lượng: 4,6g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon… + Cách sử dụng: trang sức mặt […]

Giá: 552,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi thạch anh tóc vàng S5106-5986

Chuỗi thạch anh tóc vàng S5106-5986

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 17 bi. + Khối lượng: 29.8g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt… + Cách sử dụng: trang sức […]

Giá: 5,986,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 4 của 12« Đầu...23456...10...Cuối »

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online