Lựa chọn vị trí phòng tài vụ thế hợp với tọa hướng của công ty

Kế toán tài vụ là trọng tâm tài vận của công ty, muốn mời gọi tài vận tốt đẹp tới thì cần coi trọng vị trí phòng tài vụ. Mỗi công ty đều cần bố trí phòng tài vụ cho phù hợp với tọa hướng của công ty mình.
Khảm trạch: Tọa Bắc hướng Nam, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Bắc hoặc Tây Nam.
Ly trạch: Tọa Nam hướng Bắc, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính nam hoặc Đông Bắc.
Chấn Trạch: Tọa Đông hướng Tây, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Đông hoặc Tây Bắc.
Đoài Trạch: Tọa Tây hướng Đông, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Nam hoặc Đông Nam, cũng có thể ở hướng Tây Bắc.
Cấn trạch: Tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, thì phòng tài vụ cần ở hướng Tây Bắc hoặc Đông Bắc.
Khôn Trạch: Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Tây hoặc Tây Bắc, hoặc cũng có thể ở hướng chính Bắc.
Càn Trạch: Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Đông hoặc Tây Nam.

6aa6b3b8c0n vien.jpg Lựa chọn vị trí phòng tài vụ thế hợp với tọa hướng của công ty

No tags for this post.

Tags: , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online