Chuột phong thủy phong thủy

Chuột đế thuỷ tinh ôm bắp vàng TM019

Chuột đế thuỷ tinh ôm bắp vàng TM019

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 15cm + Khối lượng: 800gr + Ý nghĩa: Chuột Phong Thu – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý nghĩa […]

Giá: 1,260,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng ôm thơm vàng đế thủy tinh TM020

Chuột vàng ôm thơm vàng đế thủy tinh TM020

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 15cm + Khối lượng: 850gr + Ý nghĩa: Chuột May Mắn – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý nghĩa […]

Giá: 1,260,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột ngọc xanh ôm nén vàng tấn tài TM021

Chuột ngọc xanh ôm nén vàng tấn tài TM021

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá màu xanh ngọc cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Thiên Thiên Tấn Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang […]

Giá: 1,365,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng thuận tâm như ý đế gỗ TM022

Chuột vàng thuận tâm như ý đế gỗ TM022

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9cm x 17cm + Khối lượng: 600 gr + Ý nghĩa: Thuận Tâm Như Ý – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng trên túi vàng đời đời phát tài TM023

Chuột vàng trên túi vàng đời đời phát tài TM023

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 600 gr + Ý nghĩa: Đời Đời Phát Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng trên như ý đế thuỷ tinh TM024

Chuột vàng trên như ý đế thuỷ tinh TM024

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 600 gr + Ý nghĩa: Phú Túc Như Ý – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng dáng đứng trên đế gỗ TM025

Chuột vàng dáng đứng trên đế gỗ TM025

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá kim sa vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 5cm x 14cm + Khối lượng: 500 gr + Ý nghĩa: Cơ linh vụ thực – Dũng cảm cơ túc – Chuột trong phong thuỷ mang […]

Giá: 945,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng dán xe cõng như ý	TM026

Chuột vàng dán xe cõng như ý TM026

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 100 gr + Ý nghĩa: An Lạc Như Ý – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang […]

Giá: 420,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng dán xe cõng nén vàng TM027

Chuột vàng dán xe cõng nén vàng TM027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 100 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý nghĩa […]

Giá: 420,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng dán xe cõng hồ lô TM028

Chuột vàng dán xe cõng hồ lô TM028

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 100 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý nghĩa […]

Giá: 420,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng dán xe cõng bắp cải TM029

Chuột vàng dán xe cõng bắp cải TM029

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 100 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý nghĩa […]

Giá: 420,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng ôm bắp vàng trên đế thuỷ tinh TM030

Chuột vàng ôm bắp vàng trên đế thuỷ tinh TM030

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 5cm x 10cm + Khối lượng: 300 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng ôm trái thơm trên đế thuỷ tinh TM031

Chuột vàng ôm trái thơm trên đế thuỷ tinh TM031

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 5cm x 9cm + Khối lượng: 300 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng mũi dài ôm hồ lô trên đế thuỷ tinh TM032

Chuột vàng mũi dài ôm hồ lô trên đế thuỷ tinh TM032

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 5cm x 10cm + Khối lượng: 300 gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng ôm hủ tiền trên đế thuỷ tinh TM033

Chuột vàng ôm hủ tiền trên đế thuỷ tinh TM033

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 5cm x 10cm + Khối lượng: 300 gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột vàng trơn ôm hồ lô đế thuỷ tinh TM034

Chuột vàng trơn ôm hồ lô đế thuỷ tinh TM034

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6cm x 11cm + Khối lượng: 400 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột ôm hồ lô xanh trên đế thuỷ tinh TM035

Chuột ôm hồ lô xanh trên đế thuỷ tinh TM035

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá màu xanh cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: 400 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang ý […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chuột ngọc vàng cam đế thuỷ tinh TM036

Chuột ngọc vàng cam đế thuỷ tinh TM036

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con chuột (Tý) bột đá màu ngọc cam cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: 350 gr + Ý nghĩa: Sanh Tài – Chuột trong phong thuỷ mang lại vận khí tốt đẹp, mang […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 2 của 212

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online