Hóa giải sao bệnh tật số 2

Sao bệnh tật mang đến những ảnh hưởng về sức khỏe. Khi sao bệnh tật ở phòng ngủ, nó dễ gây mầm móng bệnh tật, vì lúc bạn ngủ dễ bị ảnh hưởng bởi sao này.

Xác định vị trí của sao bệnh tật
Khi sao bệnh tật ở phòng ngủ, rủi ro về sức khỏe sẽ đổ xuống bạn. Khi sao bệnh tật ở hành lang hoặc nhà kho, sẽ ít nguy hiểm hơn. Nếu sao bệnh tật ở trung tâm Phi tinh đồ, con người sẽ phải đối diện với nạn dịch và các bệnh truyền nhiễm. Chẳng hạn, năm 2007 sao bệnh tật ở trung tâm Phi tinh đồ. Năm 2008sao bệnh tật ảnh hưởng hướng Tây-Bắc và bay về hướng Tây vào năm 2009. Năm 2010, sao bệnh tật ở hướng Đông-Bắc.

Giữ gìn sức khỏe
Nếu sao bệnh tật dịch chuyển đến khu vực rộng lớn trong nhà thì khí chủ về bệnh tật sẽ được tăng cường. Để hóa giải, bạn cần dùng những biện pháp mạnh, trong đó tốt nhất là dùng năng lượng Kim. Kết hợp năng lượng Kim với hình ảnh các vị thần chủ về sức khỏe, thuốc men như Phật Dược Sư và các biểu tượng về sức khỏe của Hồng Kông như hồ lô hoặc hình ảnh của Bát Tiên.

Tìm khu vực bị ảnh hưởng
Khu vực bị ảnh hưởng của sao bệnh tật trong ngôi nhà này chủ yếu ở hành lang. Nếu trong tương lai nó dịch chuyển đến khu vực có phòng ngủ, bạn cần phải đặt hồ lô ở đó để giảm khả năng gây bệnh của sao đối với những người trong phòng.

180e215b5ctien1.jpg Hóa giải sao bệnh tật số 2
Hồ lô là biểu tượng về sức khỏe của Hồng Kông và là một giải pháp hiệu quả đối với sao bệnh tật số 2 trên Phi tinh đồ. Dịch chuyển hồ lô đến vị trí bị ảnh hưởng mỗi năm. Mua hồ lô mới hàng năm để mang năng lượng tươi mới.

Tags: giữ gìn sức khỏe, Hóa giải bệnh tật số 2, Tìm khu vực bị ảnh hưởng, Xác định vị trí của sao bệnh tật

Tags: , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online