Phân tích kết cấu Bát tự của người mệnh thiếu Mộc

Người mệnh thiếu Mộc sở dĩ thiếu Mộc là do trong Bát tự của họ không đủ Mộc. Chúng ta có thể tìm ra sáu đặc điểm trong Bát tự để xác định xem bạn là người thiếu Mộc hay không.

Thứ nhất, thuộc Mộc mà không đủ Mộc, bởi vậy cần tăng cường Mộc.

Thứ hai là Kim quá nhiều, bởi vậy thiếu Mộc.

Thứ ba là Thổ dày Kim ẩn cần Mộc khai thông.

Thứ tư là thuộc Hỏa nên không đủ Mộc.

Thứ năm là Kim quá nhiều nên chặt đứt gốc rễ của Mộc.

Thứ sáu là cục Mộc tòan bàn,  nên ngược lại rất cần Mộc. Gọi là các cục khúc trực, là cách cục đại phú đại quý, song Bát tự kiểu này cức hiếm.

Khi tác giả tổ chức lớp học về Mệnh thiếu Ngũ hành, đã kiểm nghiệm rất nhiều Bát tự của học viên, đúc kết ra được nguyên lý Bát tự trên.

fec1e59f82bat tu.jpg Phân tích kết cấu Bát tự của người mệnh thiếu Mộc

Tags: Phân tích kết cấu Bát tự của người mệnh thiếu Mộc

Tags: , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online