Treo tranh ở cung vị dịch mã của thư phòng

Treo tranh trên cung vị dịch mã thích hợp nhất là ở trong phòng khách và thư phòng. Dịch mã biểu thị thăng chức, kinh doanh, phát triển nghề nghiệp, di dời…, thích hợp nhất với người làm kinh doanh, ngành giao thông, bất động sản, bảo hiểm hoặc cơ quan chủ quản nhà nước, doanh nghiệp.
Cung vị dịch mã treo tuấn mã là thích hợp nhất, những kiêng kị có thể tham khảo trong phần “dịch mã đồ” của loại cầu công danh sự nghiệp. Bức tuấn mã treo trong thư phòng, không nên treo con ngựa đang chạy, hoặc phi nước kiệu, vì như thế sẽ phá tan không gian tĩnh của thư phòng. Treo loại cát tường khác lên các cung vị dịch mã cũng có công hiệu nhất định.

876476a268ngua.jpg Treo tranh ở cung vị dịch mã của thư phòng
Bức Tuấn mã, phối hợp với thư pháp, treo trên cung Dịch mã trong thư phòng là thích hợp nhất.

No tags for this post.

Tags: , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online