Năng lượng khí thay đổi theo tháng và năm

Nhiều người thực hành phong thủy vẫn chưa hiểu hết sự thay đổi năng lượng khí này. Đây là một bộ phận của phong thủy Phi tinh nhưng cần phải phân biệt rằng biểu đồ tháng và năm hiện thị sự thay đổi liên tục vị trí của sao tốt và sao xấu. Những biểu đồ này khác với Phi tinh đồ của ngôi nhà. Biểu đồ tháng và năm phải được lý giải kết hợp với Phi tinh đồ của ngôi nhà. Vì vậy, về mặt cơ bản chúng ta phải kết hợp năm con số trong mỗi hướng la bàn – những con số này cho ta biết một cách khá chính xác vận may của ngôi nhà trong từng tháng và từng năm. Những con số này gồm có:
1. Số sao Giai đoạn (trong của ngôi nhà).
2. Số sao Thủy tinh (trong Phi tinh đồ của ngôi nhà).
3. Số sao Sơn tinh (trong Phi tinh đồ của ngôi nhà).
4. Số sao hàng năm (trong biểu đồ năm).
5. Số sao hàng tháng (trong biểu đồ tháng).
Bạn đã quen với Phi tinh đồ của những ngôi nhà trong giai đoạn thứ 7 và 8, vì vậy bạn cũng cần phải làm quen với cách nhận dạng biểu đồ năm và biểu đồ tháng để có thể cập nhật sự thay đổi năng lượng khí trong nhà. Ý nghĩa của những con số không thay đổi. Những con số mang ảnh hưởng xấu là 2, 5, 3 và 7 – mỗi con số ứng với một loại vận rủi. Số may mắn là 8, 9, 6, 1 và 4, mỗi số mang đến một vận may tương ứng.

843521fda8va nam.jpg Năng lượng khí thay đổi theo tháng và năm

Tags: năng lượng khí, phi tinh đồ, phong thủy, phong thủy Phi tinh, sao giai đoạn, sao Sơn tinh, sao Thủy tinh

Tags: , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online