Bài trí điện thoại

Nếu bạn muốn áp dụng phong thủy cho và  máy fax trong văm phòng, bạn nên lưu ý hướng của đường truyền vào  máy. Đường dây này được xem là nguồn năng lượng của .

Tiếp theo, chọn cách bố trí điện thoại, máy fax sao cho nguồn thông tin đến từ hướng thuận lợi nhất, tức là hướng sinh khí của bạn. Những tin tức và và các vận hội tốt đẹp sẽ đến với bạn, nếu như bạn đặt máy đúng phương hướng.

Nếu hướng sinh khí của bạn là hướng Đông, thì đường truyền điện thoại đến từ hướng Đông. Nếu không áp dụng được theo hướng sinh khí, bạn nên sử dụng một trong ba hướng tốt còn lại của mình.

Trong văn phòng, việc vận dụng khoa học phong thủy để sắp xếp các máy móc, thiết bị hiện đại sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt nhất, những thuận  lợi, cơ hội lớn đến với công việc của bạn. Điều này cũng có thể áp dụng trong các lĩnh vực công việc khác và đời sống gia đình của bạn. Bạn lưu ý rằng, chỉ có cách áp dụng đúng những nguyên lý của phong thủy  mới tạo ra nguồn năng lượng tốt, tích cực trong công việc và đời sống.

2c3600e79cthoai.jpg Bài trí điện thoại

Tags: bài trí điện thoại, phong thủy

Tags: , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online