Canh Kim cần Hỏa để tôi luyện.

Dưới đây là ví dụ về Bát tự của một người phụ nữ họ Mã.

Chỉ nhìn vào họ của cô ta thì thấy, cô ta do thiếu Hỏa mà đầu thai vào gia đình họ Mã, bởi vậy mà vận mệnh cả đời của cô ta không tới mức tồi tệ, bởi lẽ cô ta có Ngọ Hỏa cứu giúp trong suốt cuộc đời.

Nữ giới sinh vào ngày Canh Kim thì Hỏa đại diện cho chồng của cô ta. Còn nam giới sinh vào ngày Canh Kim thì Hỏa đại diện cho nhân tố quyết định tôi luyện anh ta thành tài. Người mệnh thiếu Hỏa sinh vào ngày Canh Kim nhất thiết cần bồi dưỡng Hỏa chính gốc mới có thể hành vận.

Chữ Hợi trong Bát tự trên thể hiện ẩn chứa Nhâm Thủy và Gíap Mộc. Do Giáp Mộc là Thiên tài ( tiền của ngoài luồng), nên cô ta cũng có được tiền bạc ổn định và đáng kể. Mộc này có chức năng sinh vượng Đinh Hỏa, mà Hỏa là chồng của cô ta, bởi vậy Mộc vô cùng quan trọng đối với cô ta, có thể khiến tiền bạc của cải luôn đổ về phía cô ta. Tuy nhiên Mộc này có một khiếm khuyết, chính là sẽ trở nên ẩm ướt, Mộc ẩm ướt thì sẽ không thể sinh Hỏa.

Chữ Hợi ẩn chứa Thủy lạnh giá, lại thêm Canh Tý cũng có rất nhiều Thủy, khiến Bát tự này thường xuyên muốn dùng Mộc để sinh ra Hỏa, song Mộc ẩm ướt nên chỉ có thể phát ra những tiếng lẹt xẹt, cũng tức là Hỏa sinh ra rất yếu.

Năm 2010 người phụ nữ này 34 tuổi, lúc đó cô ta hành đại vận Dần, Dần này đương nhiên có lợi cho người thiếu Hỏa. Vào năm sau, cô ta hành đại vận Kỉ Mão (2011), đây chính là lúc vận khí tốt đẹp nhất trong Bát tự của cô ta.

Chữ Mão là Mộc, bản thân Mộc không có Hỏa, song nếu gặp một chữ khác thì đồng nghĩa có rất nhiều Hỏa, chữ đó chính là chữ Tuất. Vào lúc tướng mặt cô ta cho thấy rõ cô ta đang hành vận, chắc chắn ở xung quanh cô ta sẽ có rất nhiều việc và con người liên quan tới Tuất, bởi vậy khiến cô ta luôn gặp may mắn.

Cô ta kị nhất gặp chữ Thìn, bởi lẽ Thìn sẽ đuổi Tuất đi, có điều Bát tự của cô ta không có chữ Thìn.

Song cô ta vẫn thiếu Hỏa, nguyên nhân chính là vì sau 35 tuổi, đại vận của cô ta hoàn toàn thiếu Hỏa, mà cô ta lại cả đời cần Hỏa tôi luyện. Do Hỏa cũng là chồng của cô ta, nên cô ta cần có đủ Hỏa thì mới có phu vận tốt đẹp.

Bởi vậy Hỏa là nhân tố quan trọng nhất để cân bằng Bát tự của cô ta, đây thuộc về trường hợp thứ 3: Bát tự có Canh Kim quá vượng, cần Hỏa để tôi luyện.

Tags: Canh Kim cần Hỏa để tôi luyện.

Tags: ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online