Tuổi kết hôn

4b164f0f251 9.jpg Tuổi kết hôn
Theo truyền thống dân gian thì nam, nữ không thể kết hôn vào năm có tuổi mụ là 25 tuổi, nguyên nhân chủ yếu là năm có tuổi mụ 25, tức tuổi thực tế 24, chính là năm bản mệnh hay năm sinh tiêu của bản thân. Dân gian quan niệm rằng đây là năm “Trực Thái tuế” (cực xấu), vào năm bản mệnh (Trực Thái tuế) là hoàn toàn không thích hợp. Vì thế những người ở tuổi 24; 36; 48 ( cả nam lẫn nữ)… đều không nên .
Tuy nhiên, trong thời đại kiến, khi mà Tảo hôn trở thành vấn đề phổ biến thì tỷ lệ kết hôn ở độ tuổi 24 lại gấp nhiều lần tỷ lệ kết hôn ở các tuổi 36; 48… Do đó dần dần hình thành một quan niệm là chỉ có tuổi mụ 25 là không thích hợp cho việc kết hôn.
Đối với đàn ông thì ngoài những tuổi thuộc năm “Trực Thái tuế” (năm bản mệnh) ra, thì ở vào tuổi mụ 29 cũng không thích hợp với việc kết hôn. Theo dân gian thì con số 9 là con số cuối cùng, người ta thường có câu “Phùng cửu vĩ đại quan” (gặp 9 là bị chốt lại) cũng là vì vậy. Mặc khác tuổi mụ 29; 39; 49… lại là giới hạn lớn nhất của một Thiên can cho nên mới có quan niệm cho rằng kết hôn vào những tuổi ấy thì không thể sống với nhau trọn đời (có thể là một trong hai người chết yểu, không chung tình, gia đình mâu thuẫn…).

Tags: kết hôn, phong thủy đào hoa, tình duyên, Tuổi kết hôn, đào hoa

Tags: , , , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online