Vận dụng các triết lí của Kinh Dịch trong bài trí văn phòng – Quẻ Càn (P.2)

NGƯNG NHỮNG DỰ ÁN KHÔNG KHẢ , SẢN PHẨM/DỊCH VỤ KHÔNG ĐẠT HIỆU QUẢ KINH DOANH

Tương tự như các mối quan hệ không có triển vọng, các dự án không khả thi, sản phẩm/dịch vụ không đạt hiệu quả gây ra nhiều thiệt hại cho công việc kinh doanh rất nhiều. Có những thời điểm bạn rất quan tâm đến việc đầu tư vào một dự án hay việc cho ra một sản phẩm mới. Thế nhưng theo Kinh Dịch, quẻ Càncung Quới Nhân cho rằng không phải tất cả những dự án/sản phẩm hay dịch vụ đều mang lại hiệu quả dương. Điều này đòi hỏi bạn phải có một tầm nhìn rộng.

SẮP XẾP HỒ SƠ LÀM VIỆC
Phân loại hồ sơ
Cần phân loại hồ sơ thành hai nhóm: Hồ sơ đang xử lý và hồ sơ lưu trữ. Đặt các hồ sơ đang xử lý ở khu vực dễ tra cứu nhất, xếp hồ sơ theo chiều thẳng đứng. Các hồ sơ lưu trữ nên cất ở những khu vực khuất khỏi tầm mắt.

Sắp xếp hồ sơ đang xử lý theo cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp
Bạn có thể sắp xếp các hồ sơ đang xử lý theo bản chất công việc, phân loại khách hàng/sản phẩm hay theo thị trường mục tiêu…

f50ae98cb5m viec.jpg Vận dụng các triết lí của Kinh Dịch trong bài trí văn phòng – Quẻ Càn (P.2)
Dùng hồ sơ có nhiều màu để dễ phân biệt, hãy loại bỏ tất cả hồ sơ liên quan đến các dự án không còn mang tính khả thi và đặt hồ sơ của những dự án mà bạn đang quan tâm ở cung Quới Nhân. Khi đó, bạn có thể tập trung tốt hơn.

Dán nhãn cho các bìa hồ sơ
Các đồng nhất về hình dạng giúp bạn dễ dàng quản lý. Các nhãn ghi trên hồ sơ sẽ giúp bạn định hướng chính xác công việc của mình. Thỉnh thoảng cũng nên dán nhãn mới cho các bìa hồ sơ. Thông qua việc này, bạn sẽ có dịp phân loại hồ sơ nào thuộc về quá khứ để chuyển sang khu vực , hoặc yên tâm vứt bỏ những hồ sơ không còn sử dụng nữa.

Tags: cung quới nhân, hồ sơ lưu trữ, kinh Dịch, quẻ càn

Tags: , , , , , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online