Bố cục phong thủy tại vị trí quẻ Khảm có ảnh hưởng tới trung nam trong gia đình không?

Quẻ Khảm đại diện cho chính Bắc, Ngũ hành thuộc Thủy. Trong Cửu tinh thì quẻ Khảm đại diện cho Nhất Bạch Tham lang Tinh. Quẻ Khảm đại diện cho trung nam trong gia đình, do đó, bố cục phong thủy tại vị trí quẻ Khảm sẽ ảnh hưởng tới trung nam trong gia đình, còn ở công ty thì quẻ Khảm đại diện cho tổng giám đốc dưới quyền chủ tịch hội đồng quản trị.
Nhất Bạch Tham Lang Tinh trong Cửu tinh thuộc quẻ Khảm, mà Nhất Bạch tinh khi đắc lệnh sẽ đại diện cho quan tinh, còn khi thất lệnh sẽ đại diện cho thành phần xấu trong xã hội hoặc những quan chức tham ô, cảnh sát biến chất. Khi bố trí phong thủy trong gia đình, cần biết quẻ Khảm (Nhất Bạch Tham Lang Tinh) đại diện cho cá, lợn, chồn trong gia đình, như bể cá, lợn đồ chơi, quần áo làm bằng da chồn, thậm trí những bức tranh trang trí có hình cá, lợn và chồn hoặc những sản phẩm thủ công mỹ nghệ liên quan tới các con vật này thì đều thuộc quẻ Khảm, đại diện cho sự xuất hiện của Nhất Bạch Tinh. Ngoài ra, như chúng ta đều biết, quẻ Khảm đại diện cho trung nam trong gia đình, vậy thì nếu trong nhà chỉ có một con trai thì sẽ không có sự tồn tại của Nhất Bạch Tinh, do đó lúc này, trung nam mà Nhất Bạch Tinh đại diện chính là đồ chơi của đứa trẻ như siêu nhân, hay những nhân vậy hành động.

0aa7f7c220ang 02.jpg Bố cục phong thủy tại vị trí quẻ Khảm có ảnh hưởng tới trung nam trong gia đình không?

No tags for this post.

Tags: , , , , , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online