Bố cục phong thủy tại vị trí đoài có ảnh hưởng tới con gái út trong gia đình không?

Quẻ Đoài đại diện cho hướng chính Tây Ngũ hành thuộc Kim. Trong Cửu cung, quẻ Đoài đại diện cho Thất Xích Phá Quân Tinh, Quẻ Đoài đại diện cho con gái út trong gia đình. Ngoài ra, quẻ Đoài còn liên quan mật thiết tới các yết tố như quan hệ xã giao, vui chơi giải trí, tình yêu, đại dện cho minh tinh, phong thủy, thầy bói, người giúp việc.
Chúng ta đều biết, quẻ Đoài đại diện cho Thất Xích Phá Quân Tinh trong Cửu tinh Thất Xích Tinh hiện đang là sao “thoái vận thất lệnh” (trong thời gian bát vận tử 2004- 2023), khi thất lệnh, Thất Xích Tinh đại diện cho chiến tranh, họa về máu và những đồ vật, vũ khí sắc nhọn như dao, kéo, súng, gươm, cuốc, xẻng… Bởi vậy, khi bố trí cục diện phong thủy tại vị trí Đoài nhất thiết cần chú ý không trưng bày vật sắc nhọn tại vị trí này.
Quẻ Đoài còn đại diện cho sự nguy khốn. Sự nguy khốn ở đây là chỉ hai phương diện, vào một ngày nào đó, nếu có hung tinh bay tới vị trí Đoài thì người con gái út sẽ gặp sự cố về cầu thang, chẳng hạn như mất điện khi đang đi cầu thang máy, mãi sau được giải thoát, đây chính là gặp khó khăn về thể xác. Còn về tinh thần chỉ là, lúc nào cũng ủ ê, buồn bả, luôn cảm thấy có áp lực trĩu nặng trong lòng, giống như con chim bị nhốt trong lồng, không được tự do bay lượn. Đay chính là ảnh hưởng của quẻ Đoài đối với phương diện tâm lý và tinh thần của người con gái út.

f3f346529ca1.jpg1 Bố cục phong thủy tại vị trí đoài có ảnh hưởng tới con gái út trong gia đình không?

No tags for this post.

Tags: , , , , , , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online