Tuyệt chiêu cải vận thần kỳ (P2)

Thứ ba chọn Mùi Thổ

Khi lựa chọn bạn đời và bạn làm ăn, lựa chọn thứ ba của người mệnh thiếu Mộc chính là những người sinh vào tháng Mùi tức là sinh trong khoảng thời gian từ ngày 8/7 tới ngày 8/8.

Chữ mùi là thương khố của Mộc,cửa nhà kho này thường đóng kín tức là mọi người không thể lấy mộc ra. Tuy nhiên khi chữ này gặp được một chữ,sẽ mở được cửa nhà kho,đó chính là chữ sửu.

Nếu trong bát tự của người có chũ mùi,người này cần đồng thời có thêm chữ sửu mới có thể xung khai được nhà kho của mộc.Tuy nhiên một nguời sinh vào tháng Mùi cần phải đợi tới cuối đời,mới có thể thấy sửu trong đại vận.Bởi vậy mọi người cần tìm ra chữ sửu trong bát tự,hoặc nếu năm đó là năm sửu thì mộc khố của người đó có thể mở ra được trong giới hạn năm đó

Một phương pháp điều hòa khác chính là chẳng hạn như thư kí của bạn sinh vào tháng mùi,bạn đặt một con trâu trên bàn làm việc của cô ta,như vậy có thể xung khai kho mùi của cô ta,như vậy cô ta sẽ mang lại rất nhiều mộc cho bạn .

Tuy nhiên bên cạnh chữ mùi không được xuất hiện tỵ và ngọ,nếu không chúng sẽ biến thành hỏa,người cần thủy mộc kỵ tổ này .

Nếu bạn tên là sinh,sinh tức là sửu có thể xung khai nhà kho của mùi,thế là bạn có rất nhiều mộc .

Nếu bát tự của bạn có mùi thì bạn thường xuyên tới những nơi có ngọ ,ngọ có thể xung khai nhà kho của mộc .

Trẻ cưỡi lưng trâu gọi là tý sửu ,nếu mọi người muốn dùng sửu thổ để xung khai nhà kho của mùi thì trên lưng trâu không có đứa trẻ.

Nếu bạn tuổi trâu ,công ty của abnj có chữ mùi hoặc chữ quần bạn có thể xung khai nhà kho của mộc bạn có thể rất nhiều mộc.

Huyền cơ ẩn chứa trong thuật số trung quốc là vô cùng uyên thâm,đáng để mọi người suy ngẫm và nghiên cứu.

Chỉ cần mọi nguời nắm bắt được nguyên lý trong đó việc được vận may mắn sẽ dễ như trở bàn tay

bcd7edf377de.jpg Tuyệt chiêu cải vận thần kỳ (P2)

Tags: Tuyệt chiêu cải vận thần kỳ (P2)

Tags: , , , , ,


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy


Facebook

Vật Phẩm Phong Thủy
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online